นโยบายความเป็นส่วนตัว OpenLandscape Cloud

โอเพ่นแลนด์สเคป คลาวด์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นผู้ดูแลควบคุมข้อมูลในระบบของคุณเอง เราได้ทำการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบ และการให้บริการของเราให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างเคร่งครัด เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณขอให้เราดำเนินการ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อผูกพันตามกฎหมาย การปกป้องสินทรัพย์ของเรา และเงื่อนไขการให้บริการของเรา


  • ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ : เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เราอาจจะขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของคุณ และควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 1 เดือน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเอง
  • ข้อมูลการใช้งานและการชำระเงิน : เรามีการคิดค่าบริการแบบจ่ายตามที่ใช้จริง ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ เช่น การสร้างหรือลบ VM รวมไปถึง IP Address ที่คุณใช้ เพื่อนำมาคิดค่าบริการ โดยทางเราจะไม่เข้าถึงข้อมูลภายใน VM ของคุณ หากคุณไม่อนุญาต และในกรณีที่ข้อมูลใน VM ของคุณ ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) เกิดการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือกรณีใดๆ ก็ตาม โอเพ่นแลนด์สเคป คลาวด์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด
  • ข้อมูลจากการรับแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูล : เราได้รวบรวมข้อมูลจากการแจ้งปัญหาหรือสอบถามของคุณเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาระบบ และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของคุณ ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ที่มีผู้สงสัยติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราขอทำการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนนี้ ใน Community ของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานท่านอื่น